ویزای تحصیلی در کانادا

مقدمه

مراحل لازم جهت ورود به کانادا به عنوان یک دانشجو

آیا شما مجاز به تحصیل در کانادا هستید؟

تحصیل در کانادا و کودکان زیر سن قانونی

تمدید "مجوز تحصیل"

شرایط حاکم بر مجوز تحصیل

آیا دانشجو یا دانش آموز میتواند مدرسه یا موسسه آموزشی که در آن مشغول به تحصیل است را تغییر دهد؟

آیا دانشجویان بین المللی اجازه کار حین تحصیل در کشور کانادا را خواهند داشت؟

چه کسانی از داخل کانادا برای کسب "مجوز تحصیل" میتوانند اقدام کنند؟

مجوز تحصیل

موسسات معتبر آموزشی کانادا

لیست مدارک مورد نیاز جهت ارائه برای کسب مجوز تحصیل

دوره های خاص که نیازی به کسب "مجوز تحصیل" ندارند

مدارکی جهت ورود افراد زیر سن قانونی (کودکان) به کانادا