سریع تر شدن فرآیند پیوستن به همسر در کانادا

سریع تر شدن فرآیند پیوستن به همسر در کانادا

  • 18 آذر 1395

دولت کانادا به دنبال آن است تا فرآیندی سریع تر به کانادایی ها و دارندگان ویزای اقامت دائم ارائه کند تا راحت تر به همسران خود ملحق شوند.

به دنبال اعلام وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کاناداIRCC یک تلاش هماهنگ از ابتدای سال جاری جهت کاهش زمان پردازش امور مربوط به متقاضیان آغاز شده است. 

جان مک کالوم، وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در این باره گفت:« ما به حرف کانادایی ها گوش دادیم و خواهان نشان دادن نتایج آن هستیم. گرد هم آوردن خانواده ها این کشور را نیرومندتر و قدرتمند تر خواهد کرد. کانادایی هایی که خارج از این کشور ازدواج می کنند نباید سال ها برای آمدن آنها صبر کنند. همچنین آنها نباید به دلیل نبود قطعیت در امکان و توانایی ماندن شان در کانادا از همسران شان دور بمانند. تغییرات جدیدی که به تازگی اعلام شده روندی کارآمدتر و قابل ملاحظه تر جهت اتحاد دوباره خانواده ها است.»

از ابتدای سال 2017 زمان پردازش مدارک برای متقاضیان داخل کانادا به میزان 15 درصد و برای متقاضیان خارج از کانادا به میزان 10 درصد کاهش می یابد.

بر همین اساس فرآیند بررسی مدارک مربوط به وابستگان همسر به چیزی حدود 12 ماه کاهش یافته است. برخی پرونده های پیچیده ممکن است به زمان بیشتری برای بررسی نیاز داشته باشد.

برای متقاضیانی که فرم مربوطه را در حال حاضر  پر کرده باشند نیازی نیست تا 12 ماه برای گرفتن پاسخ صبر کنند. بر همین اساس  IRCC پردازش مدارک را دقیقا مطابق با دستورالعمل های رسیده بررسی خواهد کرد. اکثر خانواده هایی که تا به حال صبر کرده اند باید تا دسامبر 2017 تصمیم خودشان را برای ارسال فرم های ضمانت و تکفل (sponsorship application) بگیرند. 

انتظار می رود با اعمال این تغییرات جدید وضعیت 64 هزار خانوار تا پایان سال 2017 مشخص و اقدامات لازم برای گرد هم آمدن خانواده ها در کانادا هر چه سریعتر انجام شود.