برنامه جدید وزارت مهاجرت کانادا برای بهبود برنامه نیروی کار خارجی

برنامه جدید وزارت مهاجرت کانادا برای بهبود برنامه نیروی کار خارجی

  • 29 آذر 1395

بهبود دسترسی به فرصت های شغلی برای کانادایی ها و ایجاد شرایط برای رشد، به خانواده های طبقه متوسط و افراد سخت کوش بسیار کمک خواهد کرد. به همین خاطر جان مک کالوم، وزیر امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا و مری‌آن میهی‌چاک وزیر کار و توسعه مشاغل از نخستین اقدام دولت کانادا برای تغییرات چشمگیر در امور کارگران موقت که خود کارگران، کارفرمایان و اقتصاد کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد خبر دادند. در حال حاضر این پیشرفت اولیه در حال به دست آمدن است این در حالی است که تلاش دولت برای کار بر برنامه توسعه سیاستی جامع تر در این زمینه ادامه دارد.

به منظور جلوگیری از مشکلات غیر ضروری و و بی ثباتی برای هر دو طرف یعنی کارگر و کارفرما قانون چهارسال مدت زمان کار انباشته دیگر برای کارگران خارجی الزامی ندارد. قانون مدت زمان کار انباشته که با عنوان four-in, four-out  نیز شناخته می شود در آوریل سال 2011  تصویب شد. این قانون با محدود کردن مدت زمان کار برای برخی کارگران موقت خارجی باعث شد که آنها فاقد شرایط لازم برای کار در چهار سال آینده شوند.

برای آن دسته از کارگران خارجی که در حال حاضر دسترسی به شرایط کار را ندارند دولت متعهد به توسعه مسیرهای بیشتر و متنوع برای کمک به اقامت دائم متقاضیان واجد شرایط شده است تا این افراد بتوانند برای جامعه کانادا مفید واقع شوند. کار بر روی این موضوع از سوی کارشناسان دولتی همچنان ادامه دارد.

بخشی از تلاش های دولت این است تا کانادایی ها به فرصت های شغلی موجود دست پیدا کنند. دولت به کارگرانی با دستمزد پایین و در صورت لزوم به بیش از یک و حداکثر تا چهار کارگر که در گروه های کاری مورد نیاز تعریف شده اند نیاز دارند. این گروه های کاری شامل جوانان، افراد معلول، مردم بومی و تازه واردان است.

 دولت از نسبت حضور کارگران موقت با درآمد پایین برای کارفرمایانی به این برنامه تا قبل از 20 ژوئن 2014 دست پیدا کرده اند با توجه به دستورهای موجود در سایت حمایت از مشاغل به میزان 20 درصد حمایت می کند. کسانی هم که به این برنامه پس از تاریخ مذکور دست پیدا کرده اند از حمایت 10 درصدی برخوردار می شوند. همچنین معافیت برای پوشش صنایعی که به کارگران موقت فصلی تا 180 روز نیاز دارند برای سال 2017 تا تاریخ 31 دسامبر در نظر گرفته شده است.

این اقدامات اولیه در ارتباط با توصیه های کمیته دائمی در حمایت از منابع انسانی، مهارت های اجتماعی و توسعه فردی و وضعیت معلولان، که عهده دار مطالعه تخصصی در زمینه برنامه ریزی نیروی کار خارجی موقت شده صورت گرفته است.

مک کالوم، وزیر امور مهاجرت کانادا در این باره گفت:« از بسیاری جهات قانون چهارساله عدم اطمینان و بی ثباتی زیادی برای دو طرف کار یعنی کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند. ما به این درک رسیدیم که پروسه حاضر بار غیر ضروری برای کارگران و کارفرمایان و حتی افسران مخصوص بررسی مدارک ایجاد می کند. ما معتقدیم که نتیجه گزارش کمیته حاکی از آن است که باید عکس العمل سریع نسبت به آن صورت بگیرد.»

مری‌آن میهی‌چاک، وزیر کار و توسعه مشاغل نیز گفت:« دولت ما به دنبال آن است تا برنامه کارگران موقت را به برنامه موثر برای اقتصاد تبدیل کند. این به آن معنا است که  موقعیت های شغلی در وهله اول در دسترس کانادایی ها قرار خواهد گرفت.»

کمیته دائمی بررسی خودش درباره کارگران موقت خارجی در می سال 2016 آغاز کرد و گزارش نهایی و پیشنهادات خود را روز یکشنبه 19 سپتامبر به مجلس عوام ارائه کرد. دولت کانادا در 120 روز آینده فرصت دارد تا با بررسی این پیشنهادها برنامه خودش را برای ارتقا و تغییر جهت نیاز کانادایی ها و کارفرمایان ارائه کند.

به عنوان بخشی از بیانیه اقتصادی پاییزی دولت اعلام کرد که استراتژی مهارت های جهانی برای حمایت از رشد و نوآوری و ایجاد فرصت های بیشتر برای کانادایی هم پای ارائه دسترسی به موقع و قابل پیش بینی به استعداد جهانی های جهانی انجام می شود.